Son kullanıcı Lisans Anlaşması

Bu Rcysoft Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (Sözleşme veya Lisans veya EULA), son kullanıcı ile (bundan böyle siz veya Lisans Sahibi olarak anılacaktır) ve Rcysoft (birlikte Rcysoft veya Lisans Veren olarak adlandırılır) arasında, programın ve yazılımın geliştiricisi ve sahibi arasındadır. (bundan böyle Lisanslı Yazılım veya Rcysoft veya Yazılım olarak anılacaktır).

ÖNEMLİ: Yazılımı yükleyerek, işbu sözleşmenin aşağıdaki şartlarına ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

Yazılımı indirmeden veya yüklemeden önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir şekilde okuyun. Bu SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA) ile ilgili olarak katılmıyorsanız veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Rcysoft ile iletişime geçin. Lisanslı Yazılımı sizin tarafınızdan ("Lisans Sahibi") kurmanız, kopyalamanız, erişmeniz veya kullanmanız, bu EULA'nın tüm şart ve koşullarını kabul ve taahhüt ettiği anlamına gelir.

LİSANSLI YAZILIM

"Lisanslı Yazılım", dosyaların, disklerin, CD-ROM'ların, DVD'lerin veya bu EULA'nın sağlandığı diğer tüm içerikleri içerir, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla: üçüncü şahıs bilgisayar bilgisi veya yazılımı Lisans Verenin Lisanslı Yazılım'a dahil edilmek üzere lisans verdiği; Lisanslı Yazılım ile ilgili yazılı materyaller veya dosyalar ("Belgeler"); Lisanslı Yazılımın yükseltmeleri, değiştirilmiş sürümleri, güncelleştirmeleri, eklemeleri ve kopyaları (varsa, "Güncelleştirmeler").

LİSANS VERİLMESİ

İşbu Anlaşmanın şart ve koşullarına tabi olarak, Rcysoft size, kişisel, yalnızca kişisel olarak ayrılmış olan iki ayrı bilgisayar üzerinde Yazılımı indirmenizi, kurmanızı ve etkinleştirmenizi sağlayan sınırlı, geri alınabilir, kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez haklar vermektedir. Rcysoft'tan bir ticari lisans satın almadığınız sürece, özel ve ticari olmayan kullanım. Yazılımın başkalarıyla paylaşılması veya başkalarının bu Yazılımın içeriğini görüntülemesine izin vermek, Lisansı ihlal etmektedir. Rcysoft'tan önceden çok kullanıcılı bir lisans satın almadığınız sürece, Yazılımı bir ağ üzerinden kullanılabilir hale getiremez veya Yazılımı herhangi bir şekilde birden çok kullanıcıya sağlayamazsınız.

ETKİNLEŞTİRMESİ

Lisanslı Yazılım, lisanssız veya yasa dışı kullanımını önlemek için tasarlanmış teknolojik önlemleri içerir. Lisanslı Yazılımlar, Lisans Alan Tarafın Lisanslı Yazılımını bir makinede sonlu sayıda bilgisayardan daha uzun bir süre boyunca ve satın alınan Lisans tarafından belirlenen belirli bir süre boyunca, yükleme ve kaldırma yeteneğini sınırlayan bir denetim teknolojisi içerebilir. Lisanslı Yazılım, yükleme sırasında ve Belgeleme sırasında aktivasyon gerektirebilir. Uygulanabilir aktivasyon prosedürlerinden herhangi birine uyulmazsa, Lisanslı Yazılım sadece sınırlı bir süre için çalışabilir. Etkinleştirme gerekiyorsa, ancak Lisans Alan Dokümantasyonda belirtilen sonlu süre içinde aktivasyonu tamamlamaz veya yükleme sırasında açıklanır; Lisanslı Yazılım etkinleştirme tamamlanana kadar işlevini sona erdirir, bu süre boyunca hangi işlevler geri yüklenir. Lisans Alan Tarafın etkinleştirme işlemiyle ilgili bir sorunu varsa Lisans Alan, destek için Lisans Veren müşteri hizmetlerine başvurabilir.

SÜRE

Bu Lisans sonlandırılıncaya kadar geçerlidir. Lisansı istediğiniz zaman tüm kopyaları ile birlikte Yazılım'ı yok ederek sonlandırabilirsiniz. Lisans, otomatik olarak feshedilecek veya bu Anlaşmanın herhangi bir şartına veya koşuluna uymamanız halinde etkili olmayacaktır. Yazılımı, Lisansın sona ermesinden hemen sonra tüm kopyaları ile birlikte imha edecek ve kullanmayı bırakacaksınız.

LİSANS AKTARIMI

Lisans Alan Taraf, Lisans Alan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın bu EULA tarafından verilen Lisanslı Yazılımı veya Lisansı kiralayamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, devredemez, alt lisansını dağıtamaz veya devredemez.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa, bu Anlaşmanın Süresi boyunca ücretsiz olarak zaman zaman Yazılım Güncellemeleri ve / veya İçerik Güncellemeleri sunabilir. Buradaki amaçlar doğrultusunda, "Güncelleme", Lisanslı Yazılımın, Lisanslı'nın herhangi bir yönünü iyileştirmek veya eklemek, silmek veya herhangi bir şekilde değiştirmek üzere teknik değişiklikler, güncellenmiş bilgiler, değiştirilmiş işlevler veya Lisans Veren tarafından amaçlanan diğer değişiklikleri içeren yeni bir sürümü anlamına gelir. Yazılım. "İçerik Güncellemesi", Lisanslı Yazılım tarafından kullanılan ve zaman zaman güncellenmesi gereken içeriklerin güncellemesi anlamına gelir. Lisanslı Yazılım bir önceki sürüme yapılan bir Güncelleme ise, Lisans Alan Tarafın önceki sürüm için geçerli bir Lisansa sahip olması gerekir. Lisans Verenin Lisans Alan Tarafa sağladığı herhangi bir güncelleme, Lisans Alan Tarafın, bir Güncellemeyi almak için bir ön koşul olarak Lisans Alan Tarafın, Lisans Alan Tarafın Lisanslı Yazılımın önceki herhangi bir sürümünü kullanma haklarını sona erdireceğini kabul ettiği şekilde, bir lisans karşılığında yapılır. Bununla birlikte, Lisans Alan, önceki sürümü yalnızca Güncelleme sürümüne geçişte yardımcı olmak için kullanmaya devam edebilir. Bir Güncelleme yayınlandıktan sonra, Lisans Veren, herhangi bir bildirimde bulunmadan, önceki sürümler için hizmeti durdurabilir veya destekleyebilir. Yazılım Güncellemeleri ve / veya İçerik Güncellemeleri, Lisanslı Yazılım veya Lisans Veren web siteleri aracılığıyla sağlanabilir. Bu Lisans, Lisans Alan Tarafın bir Yazılım Yükseltmesi ve / veya yeni bir Lisanslı Yazılım sürümü edinmesine ve kullanmasına başka türlü izin vermez. Lisanslı Yazılım, etkili bir şekilde çalışabilmek için İçerik Güncellemeleri gerektirebilir.