Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Deze Rcysoft Eindgebruikerslicentieovereenkomst (Overeenkomst of Licentie of EULA) is tussen de eindgebruiker (hierna u of de Licentienemer genoemd) en Rcysoft (gezamenlijk aangeduid als Rcysoft of Licentiegever), de ontwikkelaar en eigenaar van het programma en de software (hierna te noemen Licentiesoftware of Rcysoft of Software).

BELANGRIJK: door de Software te installeren, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig voordat u de software downloadt of installeert. Als u het niet eens bent met of vragen hebt over deze EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST (EULA), neem dan contact op met Rcysoft. Het installeren, kopiëren, openen of gebruiken van de Gelicentieerde Software door u (de "Licentienemer") houdt een acceptatie in van en een belofte om te voldoen aan alle bepalingen en voorwaarden van deze EULA.

GELICENTIEERDE SOFTWARE

De "Gelicentieerde Software" omvat de volledige inhoud van de bestanden, schijf (schijven), CD-ROM (s), DVD's of andere media waarvoor deze EULA wordt aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot: computerinformatie of software van een derde partij dat de Licentiegever een licentie heeft voor opname in de Gelicentieerde Software; geschreven materialen of bestanden met betrekking tot de gelicentieerde software ("documentatie"); upgrades, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien van toepassing (gezamenlijk, "Updates").

TOEKENNING VAN DE LICENTIE

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Rcysoft hierbij u (een persoon) het beperkte, herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Software te downloaden, te installeren en te activeren op twee afzonderlijke computers, uitsluitend voor uw persoonlijke , privé en niet-commercieel gebruik, tenzij u een commerciële licentie van Rcysoft hebt aangeschaft. Het delen van de Software met anderen, of anderen toestaan ​​de inhoud van deze Software te bekijken, is in strijd met de Licentie. U mag de Software niet via een netwerk beschikbaar stellen of op enige manier de Software aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u vooraf een licentie voor meerdere gebruikers van Rcysoft hebt aangeschaft.

ACTIVERING

De gelicentieerde software bevat technologische maatregelen die zijn ontworpen om het niet-gelicentieerde of illegale gebruik ervan te voorkomen. De gelicentieerde software kan handhavingstechnologie bevatten die de mogelijkheid van Licentienemer beperkt om de Gelicentieerde Software op een machine te installeren en te verwijderen tot niet meer dan een eindig aantal keren, voor een eindig aantal computers en voor een gedefinieerde tijdsperiode die wordt aangeduid door de gekochte Licentie. De gelicentieerde software moet mogelijk worden geactiveerd tijdens de installatie en in de documentatie. Als een van dergelijke toepasselijke activeringsprocedures niet wordt gevolgd, kan de gelicentieerde software slechts voor een beperkte periode werken. Als activering is vereist, maar de licentienemer de activering niet voltooit binnen de eindige periode die in de documentatie is uiteengezet of tijdens de installatie is uitgelegd, zal de gelicentieerde software niet meer werken totdat de activering is voltooid, waarna de functionaliteit zal worden hersteld. Als Licentienemer problemen ondervindt met het activeringsproces, kan Licentienemer voor ondersteuning contact opnemen met de Klantenservice van Licentiegever.

TERMIJN

Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt de licentie op elk gewenst moment beëindigen door de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. De licentie zal automatisch worden beëindigd of op andere wijze niet langer effectief zijn als u zich niet houdt aan de voorwaarden of voorwaarden van deze overeenkomst. U zult de Software vernietigen en staken, samen met alle kopieën daarvan, onmiddellijk na het beëindigen van de Licentie.

LICENTIEOVERDRACHT

Licentienemer mag de Gelicentieerde Software of de door deze EULA verleende Licentie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, sublicentiëren, herdistribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

SOFTWARE UPDATES

Licentieverlener kan Licentienemer van tijd tot tijd kosteloos Software-updates en / of inhoudupdates leveren gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Voor de doeleinden hiervan, betekent "Update" een nieuwe versie van de Gelicentieerde Software die technische wijzigingen, bijgewerkte informatie, gewijzigde functionaliteit of andere wijzigingen bevat die door Licentiegever zijn bedoeld om enig aspect van de Gelicentieerde te verbeteren of toe te voegen, te verwijderen of anderszins te wijzigen. Software. "Inhoudsupdate" betekent een update van de inhoud die door de gelicentieerde software wordt gebruikt en die van tijd tot tijd moet worden bijgewerkt. Als de Gelicentieerde Software een Update is naar een vorige versie, moet de Licentiehouder een geldige Licentie hebben voor de vorige versie. Elke door de licentieverlener aan de licentienemer verstrekte update gebeurt op basis van een licentie-uitwisseling, zodanig dat de licentienemer als voorwaarde voor het ontvangen van een update aanvaardt dat de licentienemer alle licentierechten voor het gebruik van een eerdere versie van de gelicentieerde software zal beëindigen. Licentienemer mag echter de vorige versie alleen blijven gebruiken om te helpen bij de overgang naar de bijgewerkte versie. Zodra een update is uitgebracht, kan de licentiegever de service of ondersteuning voor eerdere versies stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de licentienemer. Software-updates en / of inhoudsupdates kunnen worden geleverd via de gelicentieerde software of op de websites van de licentiegever. Deze licentie staat de licentienemer anderszins niet toe om een ​​software-upgrade en / of een nieuwe versie van de gelicentieerde software te verkrijgen en te gebruiken. Voor de gelicentieerde software is mogelijk inhoudupdate vereist om effectief te kunnen werken.